header

Nastavenie emailu na počítači

Než začnete nastavovať Microsoft Outlook Express (ďalej len MSOE), musíte mať na mailserveri vytvorenú schránku, do ktorej chcete dostávať poštu. V našom príklade predpokladáme, že máte vytvorenú schránku info@zavarnet.eu a pre túto schránku chcete nastaviť MSOE.

1. Spustite MSOE a choďte do menu Nástroje -> Účty.

01

2. Zobrazí sa okno Účty v internete. Kliknite na Pridať a následne na Pošta...


02

3. Zobrazí sa okno Sprievodca pripojením. Napíšte Vaše meno, ktoré sa bude zobrazovať ako odosielateľ v mailoch, ktoré budete posielať (v našom príklade Juraj Pekný). Kliknite na Ďalší.

03

4. V nasledujúcom okne vyplňte Vašu e-mailovú adresu (v našom príklade info@zavarnet.eu). Kliknite na Ďalší.

04

5. Zadajte názvy mailových serverov. Typ servera prichádzajúcej pošty zvoľte POP3 a názvy serverov prichádzajúcej aj odosielanej pošty nastavte na mail.zavarnet.eu. Kliknite na Ďalší.

05

6. Ďalej zadajte názov účtu a heslo. Názov účtu je celá e-mailová adresa schránky, z ktorej chcete čítať poštu, v našom príklade info@zavarnet.eu. Heslo zadajte to, ktoré ste pre túto schránku nastavili, keď ste ju na mailserveri vytvárali. Kliknite na Ďalší.

06

7. V ďalšom okne kliknite na Dokončiť.

07

8. Novovytvorené konto sa zobrazí v okne Účty v internete. Vyberte ho myšou a kliknite na Vlastnosti.

08

9. Otvorí sa okno Vlastnosti. Kliknite na záložku Servery a zaškrtnite možnosť Server požaduje overenie. Kliknite na Použiť a OK.

09

10. Pozatvárajte všetky okná MSOE okrem hlavného. MSOE je nastavený a Vy môžete po pripojení k internetu stlačením tlačidla Odoslať/Prijať zahájiť prenos pošty na server a zo servera.