header

Mapa Zavara s vyznačením členov

čierna čiara - presná pozícia
sivá čiara - približná pozícia